Günün Fırsatı

27 Kasım 2011 Pazar

Reklamlar Neden Kadınlara Hitap Eder?Tüketiciler açısından reklam, "pazarda ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün arasından, kendi yararına en uygun ve akılcı seçimi yapmasını sağlayan bir iletişim türü olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetlerin nerede, nasıl ve ne fiyatla sağlayacağını ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam tarzında, zaman açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıyı temsil etmekte. Yani reklamların asıl amacı tüketiciye yardımcı olmaktır. Şirketlerin asıl amacı her ne kadar yardım olmasa da reklamların yardımları azımsanamaz. Şirketler reklamlarla tüketiciyi bilgilendirmek bununla birlikte satışlarını artırmak isterler.Bunu yaparken de genel olarak aileyi hedeflerler.

Aileler, şirketler için bir numaralı tüketici ve ekonomik birimdir. Aile içindeki asıl hedeflenen kişi ise ailenin satın alma sorumlusu yani genellikle kadınlardır.
Ailedeki satın alma kararlarını genel olarak kadınlar verir. Reklamlarda aile kavramı, bu nedenle kadınların çerçevesinde oluşur.Çünkü kadınlar, erkeklere oranla tüketimde daha etkin bir role sahiptirler.Araştırmalara göre evle ilgili alışverişlerin yaklaşık %75'i kadınlar tarafından yapılıyor.
İşte bu nedenle, reklam sektörünün hedef kitlesi özellikle 18-50 yaş arası kadınlar olmuştur. Yapılan araştırmalar, üretici firmaların reklamlarda daha çok kadınları hedef aldığını ortaya koymaktadır. Öyle ki, yine bu araştırmalar, doğrudan kadına seslenen reklam oranının daha fazla olduğunu gösterir.

Reklamların kadınlara yönelik olmasının diğer nedenleri ise, kadınların hem adaptasyon yeteneğinin fazla olması, yeni koşullara daha iyi uyabilmesi, hem de "yeni olana" erkeklerden daha fazla merak duyma güdüsüdür.

Reklamlar, kadınların bazı duygularını hedeflemektedir.Özellikle hem çalışan hem ev işlerini yapan kadınlar hedeflenir reklamlarda çünkü bu kadınlar ikilem ve gerilim içinde yaşamaktadırlar. Bir taraftan başarılı bir iş kadını olmak isterken diğer taraftan iyi bir anne ve eş olmak hayalleridir. İşte bu kadınlara yönelik reklamlar, bu ikilem ve gerilimden beslenir. Örneğin, çalışan kadınlara yönelen reklamlar, genellikle ev bakımını kolaylaştıracak ürünler içerir.


Bir diğer örnek ise, kadınların ev bakımının yanı sıra kişisel bakımlarına da dikkat etmesini kullanabilir. Örnek ürün ise, elleri koruyan bir bulaşık deterjanı olabilir.

Kadınlar, reklamları sık yapılan ürünlere daha fazla ilgi göstermektedir. Reklamlarda yapılan bilgilendirme kadınları büyük ölçüde etkilemektedir. Nitekim TV reklamlarının kadın tüketiciler üzerindeki etkisini saptamaya yönelik olarak yapılan bir araştırmada, kadınların %80'inin TV reklamlarında gördüğü bir ürünü bazen denemek istediklerini, sadece yüzde 12'sinin ürünü denemek istemedikleri belirlenmiştir.

Reklamlarda neden kadınlara yönelik kampanyalar yapıldığı aşikar. Bundan sonra da böyle olacağı kesin gibi görünüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder